NATURALNE ŹRÓDŁO RADOŚCI

warsztaty bębniarskie

Rytm jest czymś co istnieje w nas od zawsze, określa nasz byt(każdy nasz organizm pracuje w cyklach rytmicznych),
dlatego nawiązujemy do pierwotnej tradycji naszego gatunku, do naturalności.
Stąd właśnie odwołanie do archetypów kultury-bębnów i plemiennych rytmów,
które u zarania określało wspólnotę walcząca wspólnie o przetrwanie, w której każdy posiadał swój ważny udział.

Proponujemy rytmy, które przez swoją naturalność zostaną zaakceptowane przez uczestników, przez ich zmysły, gdyż istnieją w naszych organizmach od zawsze. 

Ludzie uderzając w bębny rosną w siłę i w radość, czują się sobie bliżsi. Pozbywają się toksyn stresu, otwierają się, zbliżają się do swojej pierwotnej prawdziwej osobowości, wchodzą w stan wewnętrznej harmonii. Powstaje wspaniała grająca razem orkiestra.

Miałem przyjemność prowadzić warsztaty bębniarskie zwane również Kręgiem Bębnów(Drum Circle) dla parudziesięciu narodowości świata w Polsce, innych krajach Europy i w Azji. Parę tysięcy razy. Niezliczone radosne i wzruszające momenty.

Przygoda z rytmami, które drzemią w naszych organizmach od setek pokoleń